แพร่ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

แทงบอล

แพร่ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 เมื่อวาน วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นประธานเปิด ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่

ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อให้คนพิการรับทราบ นโยบาย แนวทางของรัฐ ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ รวมถึงส่งเสริม โอกาสคนพิการ ได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

อย่างเสมอภาค กับคนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรม เพื่อสังคม เสริมสร้างเจตคติ ชิงสร้างสรรค์ ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ และความพิการ

ซึ่งจะส่งผลให้ คนพิการได้รับโอกาส ทางสังคมอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม และเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุน งานคนพิการ และคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม

พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ได้กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึง วันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การ สหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการ โลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อให้คนพิการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคม เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการ และความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะ ที่เป็นทรัพยากรที่มี คุณค่าของสังคม โดยในปี 2563 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนด

แพร่ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

แทงบอลออนไลน์

The event was organized on the International Day of Foreigners for the year 2020. Yesterday, Tuesday, January 26, 2021,

the governor of Phrae Province joined as the opening of the Foreigners’ Day event published for the year 2020, which the Office of Social Development and Human Security, Phrae Province.

Together with all sectors held To inform people with disabilities to the policy and guidelines of the state to promote And improve the quality of life of the disabled,

including promoting opportunities for the disabled to demonstrate their potential Access to benefits

Equally with the general public and take part in social activities. Creative ching of people with disabilities, families of the disabled And society towards people with disabilities and disabilities which will result in People with disabilities get opportunities In a fair,

equitable and equitable manner, and to honor individuals, organizations and agencies in supporting the work of the disabled and the disabled as a social model.

Social Development and Human Security Phrae Province said that the United Nations has declared that December 3 of each year is the International Day of Persons with Disabilities.

To commemorate The date the United Nations General Assembly adopted the Action Plan. The world on people with disabilities And inviting member countries Jointly organize various activities

To enable people with disabilities Participate in social activities, have the opportunity to show their potential Let the society manifest Which makes society Create a creative attitude towards people with disabilities and with disabilities to recognize people with disabilities as That is a resource Social value.In 2020, the United Nations organization established

สนับสนุนโดย ufabet

หนุ่มไทใหญ่ ซิ่ง จ.ย.ย.ชนเสาหลักลายเลือดไหลอาบ โดดลงน้ำคันคลองล้างเลือด

ufabet

หนุ่มไทใหญ่ ซิ่ง จ.ย.ย.ชนเสาหลักลายเลือดไหลอาบ โดดลงน้ำคันคลองล้างเลือด เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 13.15 น.

ทางศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสั่งการ จ.เชียงใหม่ ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ 1669

มีเหตุรถจักรยานยนต์ ชนเสาหลักลาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ที่บริเวณปากทาง น้ำปูมสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ จึงจัดเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯเจดีย์ ไปยังที่เกิดเหตุ

พบว่าริมถนนมีรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีดำ ทะเบียน 1 กท 8033 เชียงใหม่ จอดอยู่ และที่ในน้ำคลองชลประทาน มีชายคนหนึ่งกำลังล้างเลือด ที่เกิดจากบาดแผลแตกบริเวณศีรษะ ไหลอาบหน้า และน้ำมีสีแดงฉาน จึงทำการช่วยเหลือ

พบมีแผลแตก ที่บริเวณศีรษะ ประมาณ 5 ซม. แผลที่ใบหน้า ประมาณ 5 ซม. และมีรอยถลอก ตามร่างกายหลายจุด จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่ง โรงพยาบาลสันทราย

ทราบผู้บาดเจ็บชื่อ นายอ่องทูน อายุประมาณ 26 ปี เป็นแรงงานชาวไทใหญ่ พร้อมกับเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มาตามถนน แล้วเกิดเสียหลักชน กับเสาหลักลายข้างถนน ทำให้รถจักรยานยนต์ แฉลบไปไกลถึง 100 กว่าเมตร จนได้รับบาดเจ็บ ศีรษะและใบหน้า เลือดไหลออกมา จึงโดดลงไปในน้ำคันคลอง เพื่อล้างเลือดที่ไหลอาบหน้าดังกล่าว

หนุ่มไทใหญ่ ซิ่ง จ.ย.ย.ชนเสาหลักลายเลือดไหลอาบ โดดลงน้ำคันคลองล้างเลือด

ufa

A big Tai young man racing in June, hitting the pillar of blood flowing Jump into the water, itchy canal to wash blood

On Monday afternoon, January 25, 2021 at approximately 13:15 the Disaster Response Center.

Chedi Mae Krua Sub-district Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province Notified by the Chiang Mai Provincial Command Radio Center, Wiang Ping Rescue Center, 1669

There was an incident of a motorcycle hitting a pillar lai. Water Log, Irrigation Canal, Village No. 1, Mae Faek Therefore organized a Chedi rescuer

To the scene Found that on the roadside, there is a black Honda motorcycle registered 1 Kor Kor 8033 Chiang Mai parked

And where in the irrigation canal water There was a man washing the blood. Caused by a broken wound on the head running down the face and the water was red Therefore,

help found there was a wound on the head about 5 cm. Wound on the face about 5 cm and there were many scratches on the body. Therefore gave first aid before being taken to San Sai Hospital

Know of the injured person, Mr. Ong Thoon, about 26 years old, is a large Thai worker Along with saying that Before the accident, he had driven a motorcycle down the road and crashed. With striped pillars on the side of the road Causing the motorcycle to ricochet more than 100 meters until he is injured Head and face Bleeding Therefore jumped into the canal water To wash the blood that flows on that face

สนับสนุนโดย ufabet

จังหวัดลำปาง ชูนโยบายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

 

แทงบอลออนไลน์จังหวัดลำปาง ชูนโยบายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เผยว่า การควบคุมสถานการณ์ และการแก้ปัญหาไฟป่า ปัญหาหมอกควัน ของจังหวัดลำปาง ภายใต้การควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “คนลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน”

โดยภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว พืชผลทางการเกษตร มีการบริหารจัดการสองแนวทาง คือ กรณีในพื้นที่ทางการเกษตร จะให้เกษตรกร รวบรวมวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ซึ่งทางเกษตร และสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดการเพื่อรวบรวม นำไปทำปุ๋ยหมัก ก็จะสามารถลดในเรื่องของการเผา แต่ในบางพื้นที่ อาจจะต้องมีการบริหาร จัดการเชื้อเพลิง ก็ให้มีการควบคุมให้เป็นระบบโดยไม่ให้ลุกลาม และกระทบต่อชุมชน

ในกรณีพื้นที่ป่า ตามนโยบาย เก็บเพื่อลดเผา ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสาเหตุหนึ่ง ของการเกิดไฟไหม้ในเขตป่า คือเชื้อเพลิง จากธรรมชาติ ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะร่วมมือกับชุมชน บริเวณรอบป่า

เพื่อนำเอาเศษไม้ ใบไม้ มารวบรวมไว้ที่หน่วยงาน เพื่อที่จะนำไปทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปขายให้กับบริษัท ที่มารับซื้อ สำหรับรายได้ ก็จะนำเข้าสู่การจัดการ บริหารของชุมชน ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้มีเป้าหมายจำนวน 100 ตัน ซึ่งขณะนี้ สามารถจัดเก็บได้มากกว่า 120 ตัน

ในส่วนของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีเป้าหมายจำนวน 400 ตัน ขณะนี้สามารถรวบรวมได้กว่า 200 ตัน โดยจะมีการดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิง สามารถหลีกเลี่ยงการเผาได้

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ ของคุณภาพอากาศแย่ลง จะมีการใช้มาตรการ ประกาศงดการเผา โดยจะมีการประเมินสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง สำหรับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนต่าง ๆ ในเชิงการป้องปราม มีการใช้ระบบการลาดตระเวน

เพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟ หรือล่าสัตว์ต่าง ๆ และประมาณปลายเดือนนี้ (มกราคม 2564) จะเริ่มมีการใช้กล้อง ที่เป็นเครื่องมือที่สามารถจับภาพ ในช่วงกลางวัน และกลางคืน เพื่อใช้ตรวจสอบ การลักลอบเข้าป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโดยรอบดอยพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง ชูนโยบายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

แทงบอล

Deputy Governor of Lampang said that the control of the situation. And tackling forest fires Haze problem Of Lampang.

Under the control of the governor of Lampang.That defines the vision “Lampang people are healthy When there is no haze ”

After the harvest season Agricultural crops There are two management approaches: In the case of agricultural areas,

farmers will collect agricultural waste, which the Lampang Agricultural and Cooperative.

Manage to collect Used to make compost It will be able to reduce the matter of burning.

But in some areas May have to be administered Manage fuel It has to be controlled as a system without spreading. And affect the community

In the case of forest areas according to the policy of collecting to reduce burning Of the Ministry of Natural Resources And environment Due to one reason Of the fire in the forest area.

Is a natural fuel from the agency under the Ministry of Natural Resources And environment Will cooperate with the communities around the forest

To bring the wood and leaves to collect them at the agency In order to be used to make compost Or sold to a company that bought it for income, it will lead to management.

However, Lampang has a target of 100 tons, which can now store more than 120 tons of agricultural waste.

It has a target of 400 tons, it can now collect more than 200 tons, with continuous storage operations. Can see that fuel management Can avoid burns

However, if the situation of the air quality deteriorates Measures will be taken Notice of no burning The situation will be assessed.

Continuously For in conservation forest areas And various reserves in deterrence A patrol system is used.

To prevent illegal fire Or hunting various and around the end of this month (January 2021) will begin to use the camera.

That is a tool that can capture. During the day and night to inspect Smuggling into the forest Especially the area around Doi Phra Bat Mueang Lampang District

สนับสนุนโดย ufabet

หนุ่มขับสิบล้อ เมืองแพร่ รมควันดับอนาถ เขียน จ.ม. สั่งลา

คาสิโนออนไลน์หนุ่มขับสิบล้อ เมืองแพร่ เครียดหนัก! ขับรถชนคนตาย กลัวติดคุก รมควันดับอนาถ เขียน จ.ม. สั่งลา ชาติหน้ามีจริงพบกันใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 20.40 น. ที่ผ่านมา ร.ต.อ.นาวิน สมหมาย รองสว.สอบสวน สภ.ห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน ประจำวัน สภ.ห้วยม้า ได้รับแจ้งว่า มีคนพบศพผู้เสียชีวิต อยู่ในรถยนต์เก๋ง ที่บริเวณทางเข้าวัดพระะธาตุดอยปัง ข้างศาลเจ้าพ่อคำ คำลือพญางูใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขอให้ไปตรวจสอบด้วย หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ พ.ต.อ.กิตติพันธ์ เสนาอุดร ผกก.สภห้วยม้า ทราบและรุดไปที่เกิดเหตุ ร่วมกับ พ.ต.ท.ประชัน เขื่อนเก้า รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยม้า พ.ต.ท.สงคราม ม้าเมือง สว.สส.สภ.ห้วยม้า ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ห้วยม้า ตำรวจสายตรวจ สภ.ห้วยม้า

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถโตโยต้า รีโว่สีดำแค็ป ทะเบียน บม 5311 แพร่ จอดอยู่ข้าทาง หันหัวรถเข้าป่า และพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายอยู่ในรถ ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นายไวยวุฒิ มินสุวรรณ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นั่งเสียชีวิต อยู่ตรงที่นั่งคนขับ สวมเสือกันหนาวสีเทา กางเกงขายาวสำเทา และมีเสื้อกันหนาวเด็ก คลุมดอนโซลหน้ารถ ที่วางเท้าข้างคนขับ มีเตาอั้งโล่ 1 เตา มีลักษณะถูกจุดไฟ มีจดหมายลาตายเขียนใส่กระดาษ วางหน้าคอนโซลรถ ข้อความในจดหมายมีว่า “ยาชาตินี้ขอลาก่อน ช่วยจัดงานด้วยนะเงินที่เหลือ บอกลูกด้วยรักทุกคน เติ้ล ตูน ไบร์ แบง รักทุกคน บอกแม่ด้วยรัก ชาติหน้ามีจริงพบกันใหม่ มีเงินเสื่อมเงิน มีลาภเสื่อมลาภ ไปต่อไม่ไหวจริง ๆ ลาก่อน ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจ” ด้านหลังกระบะมีเศษไม้ทำเชื้อเพลิง และถ่านอยู่จำนวนหนึ่ง จากการชันสูตรของแพทย์ในเบื้องต้น สันนิษฐานว่า เสียชีวิตมาประมาณไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

คาสิโน

ขณะเดียวกัน นางกัลยา มินสุวรรณ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ภรรยาผู้เสียชีวิต ทราบเรื่องได้เดินทางมาที่เกิดเหตุ ร่ำไห้ปานจะขาดใจ พร้อมกับลูกน้อยชายอายุ 3 ขวบ ให้การว่า

ไม่คิดว่าสามีจะคิดสั้น สามีมีอาชีพขับรถสิบล้อให้นายจ้าง และต่อมามีคดีความขับรถชนคนตายคดีจะขึ้นสู่ศาลไม่กี่วัน เกรงว่าจะติดคุก กลัวลูกเมียจะลำบาก ซึ่งเรื่องนี้ตนเองได้ปลอบใจให้กำลังใจตลอด ก่อนหน้านั้นสามีเคยคิดมาครั้งหนึ่ง แต่มีคนมาเห็นเสียก่อน

ต่อมาเมื่อวาน สามีได้มาเยี่ยมแม่ ที่บ้าน ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ และรับประทานอาหารเย็นกับแม่ จนดึกสามียังไม่กลับบ้าน จึงได้โทรหาสามีก็ไม่รับสาย โทรหาแม่แม่ก็บอกว่าออกจากที่บ้าน ต.กาญจนา มาแล้วตั้งแต่ 1 ทุ่ม ตนเองจึงได้โพสเฟชบุ๊คตามหา และวันนี้ทั้งวันได้ออกตามหาสามีไปทั่วก็ไม่พบ ไม่คิดเลยว่าจะมาด่วนตัดสินใจทำเช่นนี้

จากการให้การของ นายสุทิน ม้าแก้ว กำนันตำบลน้ำชำ อ.เมืองแพร่ ผู้มาพบศพครั้งแรก ให้การว่าขณะที่ตั้งด่าน ร่วมกับฝ่ายปกครอง ต.ห้วยม้า ตำรวจ สภ.ห้วยม้า ป้องกันโควิด 19 ที่หน้า ร.ร.บ้านน้ำชำ ได้มีชาวเข้ามาแจ้งว่า พบรถกระบะ ต้องสงสัยมาจอดไว้ที่นี่แล้ว 2 วัน จึงพากันเข้าไปดู เห็นคนนอนอยู่ในรถจึงมาแจ้งให้ตำรวจทราบดังกล่าว

หลังจากตำรวจได้บันทึกที่เกิด และสภาพแวดล้อมเป็นหลักฐาน ได้ให้หน่วยกู้ภัยแพร่นำศพผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่ รพ.แพร่ อีกครั้งและให้ญาติ ๆ ตามไปรับศพไปบำเพ็ญกุศล ตามประเพณีต่อไป

สนับสนุนโดย ufabet

หนุ่มขับสิบล้อ เมืองแพร่ เครียดหนัก! ขับรถชนคนตาย กลัวติดคุก รมควันดับอนาถ เขียน จ.ม. สั่งลา ชาติหน้ามีจริงพบกันใหม่

เชียงใหม่ 18 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564

ufa

พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว อุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 2 องศา แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับยอดดอย มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อน ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีอยู่มาก

พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 06:00 วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 ถึงเวลา 06:00 วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2564

ufabet

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 15 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศา บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 12 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 19 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศา บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 11 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 18 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32 – 33 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 22 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: อากาศเย็นในตอนเช้า ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศา

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

5 จุดเช็คอิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนชอบแนวธรรมชาติ

5 จุดเช็คอิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนชอบแนวธรรมชาติ ใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แนวธรรมชาติในช่วงหนาวนี้ เราชอแนะนำอำเภอแม่แตง ไม่ว่าจะถ่ายรูปเช็คอิน เดินเล่นในสวนดอกไม้ ล่องแก่ง โหนสลิง ทำกิจกรรมร่วมกับน้องช้าง แนะนำว่าต้องห้ามพลาด เพราะมีสถานที่เที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติแบบครบจบในที่เดียว วันนี้เรายกตัวอย่างจุดเช็คอิน อำเภอแม่แตง มาให้ 5 ที่

1. ไร่ชาดุงเดช จุดเช็คอินยอดฮิต ชมวิวไร่ชาที่โค้งไปตามไหล่เขาอย่างสวยงาม แบกกระบุงเก็บใบชาแล้วถ่ายรูปสุดชิค จิบชา ทานอาหาร หรือพักค้างคืนสัมผัสบรรยากาศก็ดี

2. สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ/สวนสนแม่แตง แวะจอดรถริมทาง ถ่ายรูป-เช็คอิน ต้นสนเรียงอย่างสวยงาม อย่างกับอยู่ป่าสนแถบยุโรป!

3. แก่งกึ๊ด จุดเช็คอินสายแอดเวนเจอร์ยอดนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเล่นแพไม้ชิลๆกับครอบครัว หรือจะล่องแก่งแบบสายลุยสนุกกับเพื่อนๆ บอกเลยว่าจะล่องแก่งให้สนุกก็ต้องมีเจ็บตัวกันบ้าง

4. Stay Wild & Cafe ที่นี่มีทั้งที่พัก ร้านอาหาร และคาเฟ่ อยู่ริมลำธาร ท่ามกลางภูเขาและต้นไม้ เรียกได้ว่าใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆไปเลย

5. บ้านธารกล่อม & The River Whisper โฮมสเตย์สุดชิคกลางป่า บ้านติดริมน้ำตก เราจะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลา เหมือนเป็นเสียงกล่อมให้เราผ่อนคลาย นั่งชิงช้าห้อยขาแช่น้ำตกฟินๆ

สนับสนุนโดย ufabet

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อ 6 วันแล้ว

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อ 6 วันแล้ว สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ระลอกใหม่) ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 6 วันแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพิ่ม CM-UPDATE / COVID-19 : สถานการณ์ COVID-19 (ระลอกใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม +0 ยอดสะสม 23 ราย (13.00 น.)

สนับสนุนโดย ufabet

เชียงใหม่ 17 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ (18 มกราคม 2564) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูง 2-3 เมตร

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ถึงเวลา 06:00 วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

เชียงใหม่ 15 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา กับมีหมอกในตอนเช้าในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ถึงเวลา 06:00 วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลางอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: อากาศเย็นในตอนเช้าตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

สนับสนุนโดย ufabet

พิษโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวหดหาย ดอยสุเทพฯ-ดอยปุย เงียบ

พิษโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวหดหาย ดอยสุเทพฯ-ดอยปุย เงียบ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 23 ราย ในการระบาดระลอกใหม่ ทำให้ทางจังหวัดมีมาตรการหลายอย่าง สำหรับผู้ที่เดินทาง เข้า-ออก ไม่ว่าจะเป็นกำหนดให้มีการกักตัว จากจังหวัดพื้นที่กลุ่มเฝ้าระวังสูงสุด หรือกลุ่มสีแดง ทำให้นักท่องเที่ยวหาย นักท่องเที่ยวดอยสุเทพฯ – บ้านม้งดอยปุย เงียบหาย

สนับสนุนโดย ufabet