แพร่ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

แทงบอล

แพร่ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 เมื่อวาน วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นประธานเปิด ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่

ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อให้คนพิการรับทราบ นโยบาย แนวทางของรัฐ ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ รวมถึงส่งเสริม โอกาสคนพิการ ได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

อย่างเสมอภาค กับคนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรม เพื่อสังคม เสริมสร้างเจตคติ ชิงสร้างสรรค์ ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ และความพิการ

ซึ่งจะส่งผลให้ คนพิการได้รับโอกาส ทางสังคมอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม และเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุน งานคนพิการ และคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม

พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ได้กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึง วันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การ สหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการ โลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อให้คนพิการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคม เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการ และความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะ ที่เป็นทรัพยากรที่มี คุณค่าของสังคม โดยในปี 2563 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนด

แพร่ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

แทงบอลออนไลน์

The event was organized on the International Day of Foreigners for the year 2020. Yesterday, Tuesday, January 26, 2021,

the governor of Phrae Province joined as the opening of the Foreigners’ Day event published for the year 2020, which the Office of Social Development and Human Security, Phrae Province.

Together with all sectors held To inform people with disabilities to the policy and guidelines of the state to promote And improve the quality of life of the disabled,

including promoting opportunities for the disabled to demonstrate their potential Access to benefits

Equally with the general public and take part in social activities. Creative ching of people with disabilities, families of the disabled And society towards people with disabilities and disabilities which will result in People with disabilities get opportunities In a fair,

equitable and equitable manner, and to honor individuals, organizations and agencies in supporting the work of the disabled and the disabled as a social model.

Social Development and Human Security Phrae Province said that the United Nations has declared that December 3 of each year is the International Day of Persons with Disabilities.

To commemorate The date the United Nations General Assembly adopted the Action Plan. The world on people with disabilities And inviting member countries Jointly organize various activities

To enable people with disabilities Participate in social activities, have the opportunity to show their potential Let the society manifest Which makes society Create a creative attitude towards people with disabilities and with disabilities to recognize people with disabilities as That is a resource Social value.In 2020, the United Nations organization established

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *